Ugrás a tartalmi részre


TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00017 - Bölcsőde kialakítása Sopronhorpácson

TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00017
2020. február 11. Projekt zárása: 2022. augusztus 31.
vissza
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00017 - Bölcsőde kialakítása Sopronhorpácson

Pályázati konstrukció: TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00017

Projekt címe: Bölcsőde kialakítása Sopronhorpácson

Kedvezményezett neve: Sopronhorpács Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 80.000.000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

 

Projekt célja és tartalma:

A projekt célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A projekt specifikus célja a helyi igényeken alapuló, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó, a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint az ellátás biztosításának helyet adó új mini bölcsőde megépítése Sopronhorpácson. A családbarát, munkába állást segítő intézmény létesítésével a községben és a település vonzáskörzetében élő kisgyermekes családok foglalkoztatási helyzete, életminősége javul, a szolgáltatás elérhetősége hosszú távon hozzájárul a gyermekvállalás ösztönzéséhez, így évtizedes távlatban is biztosítják a munkaerő utánpótlását, támogatva többek között a leszakadással fenyegetett társadalmi csoportok felzárkóztatását. Fontos, hogy a projekt eredményeként létrejött épület megfelel a kor elvárásainak energiatakarékos és teljes körűen akadálymentes.

A településen dolgos, szorgalmas emberek élnek, akik döntő többségben Sopronba járnak dolgozni. A kettő éves kort betöltött gyermekeket a projekt megvalósulásának köszönhetően lehetőségük van beíratni a kialakított bölcsődébe. Ezzel a lehetőséggel a szülők 1-3 éves korig biztonságban érzik a család legkisebb tagját, akkor kevesebb időt töltenek településen kívül és a gyermek 1 éves korától, egészen 14 éves koráig a település tagja lesz, szülei pedig aktív tagjai a kisközösségnek. Így a falu jövője is biztosítottá válik, ha a felmenőben évente legalább 8 kisgyermeknek tudják biztosítani a szolgáltatást.

 

A bölcsődei szolgáltatás iránt jelentkező igényt az önkormányzat - a pályázati konstrukció nyújtotta lehetőség által – egy bölcsőde kialakításával igyekezett megoldani. A fejlesztés célja volt, hogy biztosítsa a településen a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférést, s korszerű szolgáltatást nyújtson, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez. A projekt keretében egy új bölcsődei csoportszoba, mosdók, tálaló, tea-, és tejkonyha, játéktároló, gyermeknevelői szoba, és gazdasági helységek kerültek kialakításra, így a hatályos jogszabályok alapján maximum 8 gyermek napközbeni ellátását teszi lehetővé.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2022. augusztus 31.

2020. november 9-én aláírásra került a kivitelezői szerződés.

Projekt készültsége elérte a 100%-ot. A tervezettek sikeresen megvalósultak.

 

Fotók
TOP PLUSZSzéchenyi 2020Magyar Falu program