TOP PLUSZSzéchenyi 2020

Gróf Széchényi Ferenc (1754 -1820)

vissza
Gróf Széchényi Ferenc, a Nemzeti Könyvtár alapítója 1754-ben, Szépla­kon született. Tanult Sopronban, Szombathelyen és a bécsi Theresianum­ban.
Gróf Széchényi Ferenc (1754 -1820)

A családja apja halála után 1771-ben Széplakról Horpácsra költözött. Bátyja, József halála után annak özvegyét vette feleségül.

A családnak a XVIII. század két első harmadában élt tagjaitól eltérően aktív reformpolitikus volt. Közéleti pályáját 1776 decemberében a kőszegi kerületi táblánál kezdte. 1783-ban báni helyettes és a báni tábla elnöke lett. Volt Somogy megyei főispán, II. József, a kalapos király uralma időszakában alig egy évig a pécsi kerület királyi biztosa, a Dráva és a Mura szabályozásának királyi biztosa, 1799-ben főkamarás, majd a hétszemélyes tábla tagja, a következő évben, pedig az országbíró helyettese. Ö volt az első, aki a Sárvár-Felsövidéki előnevet viselhette.

Mint mecénás támogatta kora legkiválóbb tehetségeit, szellemi nagyságait: Révai Miklóst, Batsá­nyi Jánost, Hajnóczy Józsefet, Vályi Andrást, Csokonai Vitéz Mihályt, Tessedik Sámuelt.

1802-ben az uralkodó hozzájárult, hogy magángyűjteményét Bibliotheca Hungarica néven a nemzetnek ajándékozza, azt to­vábbra is gyarapíthassa, s arról ka­talógus pótköteteket adhasson ki ­az alapkatalógusok már 1800-ig megjelentek. Ajándékának a köny v ek mellett kéziratok, metszetek, térképek, címerképek, érmék is részét képezték. Könyvtáralapítói érdemeit a magyar országgyűlés az 1807. évi XXIV. törvénycikkében méltatta. A köznek ajándékozott ki­adványok az 1808-ban megalapított Magyar Nemzeti Múzeum alapgyűj­teményének, a később róla elnevezett Nemzeti Könyvtárnak a gerincét képezték. Adományát 1818-ban újabbal, soproni könyvtárával egészítette ki 1803 és 1812 között a göttingai tudományegyetem, a jénai és a varsói tudományos akadémia, valamint a bécsi művészeti akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. 1811-ben lemondott összes hivataláról, és visszavonult. Továbbra is figyelemmel kísérte azonban alapítványának sorsát.

1819-ben megbetegedett. Orvosai tanácsára körútra indult, hogy gyer­mekeit még utoljára meglátogassa, de csak Horpácsig, legidősebb fiához, Lajoshoz jutott el. Szeptember 14. és 17. között tartózkodott Horpácson, innen már nem tudott továbbutazni, visszament Bécsbe, ahol a követ­kező év decemberében meghalt.

Községünkben emlékét az emeletesre átépíttetett kastélya és az 1802-­ben általa saját kezűleg ültetett, ma már óriásivá terebélyesedett, róla el­nevezett "Széchényi-hárs" őrzi.

TOP PLUSZSzéchenyi 2020Magyar Falu program