TOP PLUSZSzéchenyi 2020

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00023 - Belterületi út fejlesztése Sopronhorpácson

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00023
2022. szeptember 1. Projekt zárása: 2025. augusztus 31.
vissza
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00023 - Belterületi út fejlesztése Sopronhorpácson

 

Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-1.2.3 „Belterületi utak fejlesztése”

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00023

Projekt címe: Belterületi út fejlesztése Sopronhorpácson

Kedvezményezett neve: SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kedvezményezett címe: 9463 Sopronhorpács, Fő utca 14.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 67 543 765 Forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:

A felhívás célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. A felhívás további célja a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszokon a közösségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezhető kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elősegítése érdekében. A felhívás keretében az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutakhoz, kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utakhoz, valamint az országos közúttal közös vagy önkormányzati tulajdonban lévő belterületi csomópontokhoz kapcsolódó fejlesztések támogathatóak. A felhívás a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia alábbi céljával összhangban áll: a gazdaság és a jólét mobilitási feltételeinek biztosítása, a közlekedési mobilitás alakítása az egyéni és a közösségi közlekedés harmonikus fejlődésével.

A projekt specifikus célja: A fejlesztendő útszakasz a bölcsőde, a kultúrház, a leendő játszótér és az óvoda előtt halad keresztül. Ez a belterületi út szorul a legjobban felújításra, hiszen az egyik legfontosabb közintézmények előtt halad el. Jelenleg nagyon nehézkes a közlekedés rajta. Sopronhorpács Önkormányzata lekavicsozta az út jobb oldalát a bölcsődétől a kultúrházig, hatalmas kátyúknak köszönhetően, az út rossz állapota miatt pedig már veszélyes a közlekedés az érintett útszakaszon. Projektünk célja ennek megfelelően, a Fő utca, (hrsz.:310/4) az aszfalt burkolat felújítása és kétoldali parkolósáv megépítése.

A fejlesztés hatására bekövetkező hatások:

a)         pormentes közlekedés

b)         gyorsabb ügyintézés,

c)         idegenforgalom növekedése,

d)         mezőgazdasági jellegű szállítás biztonságos,

e)         balesetmentes közlekedés,

f)          környezet kímélő, kulturált közlekedés,

Az emberek nagy százaléka az igényfelmérés követően az utak minőségére panaszkodik Sopronhorpács településén, az itt élők már hosszú ideje vártak, most pedig a pályázati felhívás során elnyerhető támogatás összegéből végül megvalósul a Fő utca, (hrsz.:310/4) az aszfalt burkolat felújítása és kétoldali parkolósáv megépítése.

 

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

1) Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható:

b) út burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése

 

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

2) Nyilvánosság biztosítása – „ÁÚF 21-27” c. dokumentum 10. fejezete és a Felhívás 6.2. 1) pontja alapján.

 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

5) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén: b) Útberuházáshoz kapcsolódó – a fejlesztendő út melletti – gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, felújítása, áthelyezése.

 

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2025. augusztus 31.

 

Fotók
TOP PLUSZSzéchenyi 2020Magyar Falu program