TOP PLUSZSzéchenyi 2020

TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00011 - Sopronhorpács települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00011
2019. november 2. Projekt zárása: 2021. december 31.
vissza
TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00011 - Sopronhorpács települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések"

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00011

Projekt címe: Sopronhorpács települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése

Kedvezményezett neve: Sopronhorpács Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14.

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 25.000.000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: ERFA

 

Projekt célja és tartalma:

A felhívás célja az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiával, valamint a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra" c. dokumentumban ismertetett, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezetőrendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A Fő utcai szakasz esetében a jelenlegi árokburkolás átépítése üzemeltetési és lefolyásviszonyok szempontjából szükséges. A jelenlegi árok túl mély, ezért a fenékszint emelése van előirányozva. A meglévő szelvényhez képest, a jobb helykihasználás, valamint az üzemeltethetőség okán a mederfenék emelésére van szükség. Az emelés nem változtatja meg a lefolyásviszonyokat. Az előregyártott szelvény felett rézsűburkolatra van szükség. A burkolóanyag egy sor gyephézagos burkolólap, mivel az út pályaszerkezete nem ismert, a pályaszerkezet szivárgó vizei előtt nem szabad a rézsűt lezárni, különben a padkában szekrényszivárgót kell telepíteni. A meglévő lapburkolatot a teljes szakaszon előregyártott szelvényre cseréljük. Az előregyártott szelvények alkalmazhatóak keresztező műtárgyként, megfelelő teherbírású fedlappal ellátva. Ahol lokálisan fedésre van szükség, ott vízbeeresztős fedlapot kell alkalmazni. Az ÁL 60/35-40 szelvény elhelyezése után mód van kevésbé meredek rézsűhajlás alkalmazására, így a most tapasztalható erózió elkerülhető.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2021. december 31.

Vállalkozóval a szerződést megkötöttük 2021. március 26-án.

Fotók
TOP PLUSZSzéchenyi 2020Magyar Falu program