TOP PLUSZSzéchenyi 2020

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00597 - Sopronhorpács Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00597
2019. augusztus 2. 2016.10.01 - 2018.06.15
vissza
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00597 - Sopronhorpács Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Projekt címe: "Sopronhorpács Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"

Felhívás címe: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

Kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Projekt azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00597

Kedvezményezett: Sopronhorpács Község Önkormányzata 9463 Sopronhorpács, Fő utca 14.

A projekt megvalósítási időszaka: 2016.10.01 – 2018.06.15

A szerződött támogatás összege: 6 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Megvalósítási helyszínek:

  1. 9463 Sopronhorpács, Fő utca 14.
  2. 9475 Répcevis, Fő utca 75.
  3. 9476 Zsira, Rákóczi F. utca 8.
  4. 9474 Szakony, Fő utca 164.

 

Sopronhorpács Község Önkormányzata az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázati felhívásra benyújtott „Sopronhorpács Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása" című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % - a, amely 6 millió Forint.

 

A projekt tartalma:

Az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szak rendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése történik a projekt során.

Eredmény: szükséges hardver infrastruktúra fog rendelkezésre állni, amelynek segítségével a Sopronhorpácsi KÖH munkatársai használni tudják az önkormányzati ASP rendszert.

Az ASP szolgáltatáshoz való rendszer csatlakozási folyamat során felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés) feladatok végrehajtása, a belső folyamatok, működési rend és a belső szabályozó eszközök felülvizsgálata történik meg, és azok hozzáigazítása az ASP-ben biztosított szakrendszerek működési rendjéhez.

 

Ennek keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, illetve kialakítása valósul meg. A projekt megvalósítása során megtörténik az Informatikai Biztonsági Szabályzatnak és az Iratkezelési szabályzatnak kialakítása.

 

Eredmény: ASP működési rendjéhez igazított Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési szabályzat.

 

Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja:

A migráció elvégzése az ASP központ által, központilag meghatározott módszertan alapján történik. A beépített ellenőrző rendszernek megfelelő minőségű adatok migrálása valósul meg a feladat végzés során. A migráció során felülvizsgálatra kerülnek a migrálásra kerülő adatállományok és elvégzésre kerülnek a szükséges tisztítások, annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen. Az adattisztítás során a formai és szintaktikai hibák is javításra kerülnek.

Az önkormányzat számára létrehozott felületen meghatározásra kerül a hozzáférésre jogosultak köre, a rendszer indításához szükséges indító beállítások, valamint az egyedi paraméterek, amelyek szükségesek a rendszer működéséhez.

Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján történik az adatok betöltése az informatikai rendszerbe, a betöltés során keletkező esetleges hibák javítása a forrásrendszerben vagy a migrációs állományban.

 

Eredmények: migrációs forgatókönyv, adattisztítási dokumentáció, migrációs jegyzőkönyv, jegyzői nyilatkozat a migráció megkezdéséről, illetve sikerességéről.

 

Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás:

Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon a Sopronhorpácsi KÖH munkatársai részt vesznek.

 

Tesztelés, élesítés:

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során megtörténik a kialakításokra kerülő szolgáltatásoknak, működésük megfelelőségének, a migrált adatoknak a tesztelése, ellenőrzése. A migráció tesztelése során alapvetően mennyiségi és szúrópróba jellegű minőségi ellenőrzést végzünk. A tesztelési tevékenység teszt forgatókönyv és jegyzői jóváhagyó nyilatkozat alapján történik, a rendszerek élesítésével, tesztelési jegyzőkönyvvel, valamint a Szolgáltatási Szerződés megkötésével zárul.

 

Eredmények: sikeresen lezárt migrációs, felhasználói tesztelések.

 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Czipetits Györgyné jegyző

e-mail: jegyzo(at)sopronhorpacs.hu

 

Fotók
TOP PLUSZSzéchenyi 2020Magyar Falu program