TOP PLUSZSzéchenyi 2020

Óvoda

vissza

Az óvoda hivatalos elnevezése: Napköziotthonos Óvoda Sopronhorpács 
Székhelye: 9463 Sopronhorpács, Fő u.4. 
Óvodavezető neve: Burus Károlyné Torma Mariann 
Telefon: 99/365-172 
E -mail: ovoda.sopronhorpacs(at)z-net.hu 
Az intézmény típusa: napköziotthonos óvoda
Az óvodai csoportok száma: 2 
Az óvoda fenntartója: Sopronhorpács Község Önkormányzata 
Címe: 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14. 
Tel.: (99) 533-800

Az óvoda alaptevékenysége: Óvodai nevelés, melynek keretében iskolai életmódra készíti fel a gyermekeket. Az óvodai ellátottak részére étkezést biztosít szállítással.  

Az óvoda bemutatása

Napköziotthonos óvodánk Győr-Moson-Sopron Megyében, Sopronhorpácson működik, fenntartója a helyi önkormányzat. Településünk nevezetessége a románkori római katolikus műemlék templom, a Széchenyi kastély, és a hozzá tartozó kastélypark, mely természetvédelmi terület. A kastély parkjának közvetlen szomszédságában található kétcsoportos óvodánk földszintes épülete, amit szép, esztétikusan kialakított kert vesz körül.     Óvodánkban a nevelőmunka az itt dolgozó óvónők által készített, és szakértő által minősített nevelési program alapján történik, melynek célja:

  • Óvodásaink sokoldalú, harmonikus fejlődésének, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
  • Sikerorientált, a környezetben jól eligazodó, problémájára - aktívan közreműködve - saját megoldást találó gyermekek nevelése.
  • Óvodásaink megismertetése népi kultúránk alapjaival, természetszeretetük kialakítása.

További törekvésünk, hogy óvodásainkban alapozódjanak meg azok a készségek, jártasságok, amelyek által képesek lesznek az együttélésre, és alkalmassá válnak az iskolai életre. 

A gyermekek testi, lelki, értelmi szükségleteinek kielégítését, képességeik fejlesztését programunkban alapfeladatnak tekintjük. Óvodánkban a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepét meghatározónak tartjuk. A gyermekek fejlődő személyiségét, valamint az életkoronként változó testi, lelki szükségleteiket figyelembe véve, a szülők nevelőpartnereként teremtjük meg a személyiség kibontakozásának optimális feltételeit. 

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti neveléssel kapcsolatos tevékenységeinkre, ezeket óvodai életünk mindennapjaiban tudatosan valósítjuk meg. 

Ennek eredményeképpen első alkalommal 2009-ben nyertük el a Zöld Óvoda címet. Azóta szülői segítséggel komposztálót készítettünk, sziklakerttel, veteményeskerttel, fűszer és gyógynövénykerttel bővült óvodánk udvara. 

2013-ban másodszor is elnyertük a „Zöld Óvoda" címet munkánk eredményeképpen, s 2016-ban harmadszor is pályázunk. 

Óvodánk udvara lehetőséget nyújt a madárvédelemmel kapcsolatos feladatok végzésére. Madáretető, madárodúk, madáritató található kertünkben. 2005 óta madárbarát óvoda is vagyunk. 

Óvodánkban 2014 májusában elkészült a só szoba, amely segít megelőzni a felsőléguti megbetegedéseket, jótékony hatással van az allergiás megbetegedésre is. A logopédiai foglalkozásoknak, mesélésnek, zenei képességfejlesztésnek, egyéni foglalkozásoknak nagyon jó helyszíne a só szoba. 

Intézményünk dolgozói

Óvodavezető: Burus Károlyné
Óvodapedagógusaink: Sobor Andrásné
Virág Jánosné
Csomós Istvánné
Szakképzett dajkáink: Dongóné Németh Terézia
Horváthné Enzsöl Henriett
Élelmezésvezető, kisegítő: Barát Mihaela

 

TOP PLUSZSzéchenyi 2020Magyar Falu program