Helyi Választási Iroda Határozata

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal HVI Vezetője

9463 Sopronhorpács

Fő u. 14.

Tel: 99/533-801

Fax: 99/533-807

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szám:Sh/311-2/2019.

 

 

                                                           Tárgy:  Egyéni listás jelölt és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása   

 

Határozat

A Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban : Ve.) 307/E. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján Sopronhorpács Községi  Önkormányzat Képviselő-testületébe

egyéni listás jelölt állításhoz szükséges ajánlások számát 7 főben állapítom meg,

a polgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számát 21 főben állapítom meg.

 

Elrendelem a határozat Sopronhorpács község hivatalos honlapján (www.sopronhorpacs.hu) , valamint Sopronhorpács Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2019. augusztus 8-tól történő közzétételét.

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz (benyújtás címe: 9463 Sopronhorpács, Fő u. 14.) úgy, hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen. A határidő jogvesztő. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Indokolás

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66.napon.. A (2) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a  központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi adatai alapján kell megállapítani. A (3) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övtv.) 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egyéni listás választási rendszerben egy választókerületet alkot. Az Övtv. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. A (3) bekezdés szerint polgármesterjelölt az akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Sopronhorpácson az egyéni listás jelöltállításhoz, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát az adott település központi névjegyzékében 2019. augusztus 7-én szereplő választópolgárok(688 fő) adatai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg.

A határozat elleni kifogás benyújtására a Ve. 208-209. § ad lehetőséget. A kifogást – mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó – a közzététel kezdetétől számított három napon belül kell benyújtani. A Ve. 210. § szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

Sopronhorpács , 2019. augusztus 08.

 

                                                                                                                     Czipetics Györgyné sk.

                                                                                                                           HVI vezető

Közzétételi záradék:

A határozat a mai napon közzétételre került.

Sopronhorpács, 2019. augusztus 08.

                                                                                                                             Czipetics Györgyné sk.

                                                                                                                           HVI vezető

Elérhetőségek

Önkormányzat központ
tel.: 06/99/533-800
hivatal@sopronhorpacs.hu

Talabér Jenő polgármester
tel.: 06/99/533-802
polgarmester@sopronhorpacs.hu

Czipetits Györgyné jegyző
tel.: 06/99/533-802
jegyzo@sopronhorpacs.hu

Óvoda
tel.: 06/99/365-172
ovoda.sopronhorpacs@rlan.hu

Orvosi rendelő
tel.: 06-99/365-531

Fogorvos
tel.: 06-99/365-477

Általános iskola
tel.: 06/99/365/522
titkarsag@iskola-shorpacs.hu

A weboldal megjelenítésével és működésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon az oldalakat karbantartó [webmester]-hez.
 shs www.erelversoft.hu custoMMade by eReLverSoft 2019